תרומה חד פעמית

״זכות קיומנו תלויה בתורמינו, ברוחב ליבם ובנכונותם להיות ולפתוח ליבם אל האחר. 

קבוצת או סי ישראלי, כשמה כן היא, נוצרת ומייצרת, חיה ונושמת ישראליות באו סי.״

 – אבי בנאסולי, יו״ר

למה בעצם לתמוך בנו?

או סי ישראלי פתוח לכלל הקהילה ולמשפחות חדשות בפרט. הארגון הוקם כדי לתת מענה לצרכיה התרבותיים והחברתיים של הקהילה הישראלית באורנג’ קאונטי. מטרת הארגון לסייע לחברי הקהילה להדק את הקשרים בינם לבין הקהילה הישראלית והיהודית. הארגון מציע מגוון פעילויות לכל הקהילה באורנג’ קאונטי כאשר רוב הפעילויות יערכו בעברית. הארגון הינו ארגון ללא מטרת רווח והינו מוכר לצורכי מס כ- 501.C3.

במהלך השנה אנו מארגנים מס אירועי התרמה אשר מטרתם לעזור ולהרחיב את מגוון ואיכות פעילותיונו בעבור הקהילה. תוכניות ופעילויות אלו מתאפשרות אך ורק בזכותכם תורמינו הנדיבים.

אנא פתחו את לבכם וכיסכם ועזרו לנו לממש את חזוננו בעבור קהילתינו הגדלה.

Bank transfer:

Wells Fargo, Irvine CA IBAN: 567890234598645968

תרומה חודשית

Donor

$18 Monthly

Donor

$250 Monthly

מידע נוסף

 כל התרומות מוכרות במס על פי חוק (1015C3).

ישנה אפשרות לתרומות אנונימיות.